Tsunami "will go on" Indonesia


Thiên tai ở Hồ Chí Minh gần như không có, xem hậu quả Indonesia gánh chịu mà thấy thương
Con người thường tò mo với những gì mình không biết, nhưng tôi nghĩ những thứ này không biết thì tốt hơn. Mà dù sau đi nữa thì bà mẹ thân yêu của chúng ta vẫn luôn bảo vệ khu vực HCM này mà.

Comments