Posts

Showing posts with the label Toán 10 - HKI

Đề kiểm Tra HKI Môn Toán - Khối 10 Trường THPT Bà Điểm

Image
Đề kiểm Tra HKI – Năm Học:2018-2019 Trường THPT Bà Điểm Môn Toán  - Khối 10 Câu 1 (1 điểm): tìm tập xác định của hàm số Câu 2 (1 điểm): xác định hàm số (P) y=ax 2 +bx+5 (a ≠0) biết (P) tiếp xúc trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 1. Câu 3 (2 điểm): giải các phương trình sau a.    b.   Câu 4 (1 điểm) Cho phương trình x 2 -4x+m 2 -5=0. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình có hai nghiệm phân biệt sao cho tổng bình phương hai nghiệm đó bằng 10. Câu 5 (1 điểm): cho a,b,c>1. Chứng minh: Câu 6: (2 điểm): trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC với A(2,4) ; B(12,0) ; C(4,2) a.      Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABO b.     Tìm tọa độ trực tâm H của tam giác ABC Câu 7 (2 điểm): cho tam giác ABC có AB=5, AC=7, BC=10 a.    Tính b.     Gọi M là trung điểm của AB, N là điểm trên cạnh AC sao cho AN=2CN và K là điểm trên đoạn thẳng MN sao cho KM=2KN. Tính độ dài đoạn AK. Theo yêu cầu của bạn Trúc thì T chỉ hướng dẫn giải câu 5. T