Posts

Showing posts with the label Nguyệt Trúc

Hướng dẫn giải bài Toán của bạn Nguyệt Trúc.

Image
Số mol NO: PV=nRT <=>2.4,48=n.(22,4/273).273 <=>2.4,48=n.22,4 =>n=0,4 mol. Đưa số mol này vào phương trình phản ứng. 3Cu+8HNO 3 -->3Cu(NO 3 ) 2 +2NO+4H 2 O 0,6…………………………………..0,4 Vậy khối lượng Cu: m=64.0,4=25,6 gam. => Khối lượng CuO: m=m Cu .3/2=38,4 gam => a=25,6+38,4=64 gam.