Posts

Một hỗn hợp khí A gồm N2 và H2 có tỉ khối với H2 là 7,5. Tạo phản ứng giữa N2 và H2 cho ra NH3 bằng cách cho A đi chất xúc tác nung nóng thu được hỗn hợp khí B (gồm 3 khí) có tỉ khối so với H2 bằng 9,375. Tính hiệu suất phản ứng.

Bài Tập Hay và khó trog chương Halogen nè mọi người ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?

Bài tập hóa 10?? Tìm tên kim loại? Tìm tên Halogen?

Đề Kiểm Tra Môn Hóa HKII - Lần 1 - Trường THPT Bà Điểm

Công thức giải nhanh tăng giảm khối lượng

31,2g Mg+dung dịch HNO3 loãng dư được X và 5,376 lít hỗn hợp khí Y gồm N2 và N2O. dY/H2=18 cô cạn X thu được m rắn khan.tính m?

Bài tập Hóa Học - Bão toàn mol electron