Posts

Showing posts from October, 2020

ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 Toán 8

Image
  - Phần Đại số: * Đại số: Hết chương I: Phép nhân và phép chia các đa thức (từ bài Phép nhân đa thức đến bài Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp các phương pháp). - Phần Hình học: Chương I: Tứ giác (từ bài Tứ giác đến bài Đối xứng tâm, KHÔNG học bài B.  HÌNH HỌC : 1.  Cho tam giác ABC có ba góc nhọn ( AB < AC ); Gọi M là trung điểm của AB ; N là trung điểm của AC . Trên tia đối của tia MN lấy điểm D sao cho MD = MN  a/  Chứng minh : Tứ giác ADBN là hình bình hành    b/  Vẽ AH vuông góc với BC tại H; Gọi K là điểm đối xứng của H qua N .        Chứng minh : Tứ giác AHCK là hình chữ nhật  c/  Chứng minh :  Tứ giác BHND là hình thang cân .   2.  Cho tam giác ABC vuông tại A ( AB < AC); Gọi M là trung điểm của BC , vẽ MD vuông góc với AB tại D ; Trên tia đối của tia DM lấy điểm E sao cho DE = DM a/  Chứng minh :  Tứ giác AMBE là hình thoi ; Tứ giác ACME là hình bình hành b/  Gọi H là giao điểm của AM và CE ; Tia DH cắt AC t

Ôn tập kiểm tra giữa kì HÓA HỌC 9

Image
  Viết được các phản ứng của oxit, acid, base và muối.  Biết sử dụng bảng tính tan để xét điều kiện cho phản ứng xảy ra.  Vận dụng được tính chất của oxit, acid, base và muối để chọn thuốc thử nhận biết các chất.  Sử dụng và chuyển đổi được  công thức tính toán để làm bài toán tính trên phương trình hóa học. ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÓA 9 NĂM HỌC 2018 – 2019 Câu 1: (2,5đ) Bằng phương trình hóa học hãy cho biết điểm giống nhau và khác nhau về hóa tính của 2 base sau: KOH và Fe(OH) 2 . Câu 2: (3,5đ) Có những chất sau: Ca(OH) 2 , CaCO 3 , Cu, Cu(OH) 2 , Na 2 CO 3 , NaCl, NaOH, ZnSO 4 , ZnCO 3 , HCl, BaCl 2 , K 2 SO 4 , K 2 S, Zn, Mg. Hãy chọn chất thích hợp điền vào mỗi phản ứng sau và cân bằng phương trình hóa học: a/ .............................    --> (t o )   CO 2                  +          … b/ …    +          H 2 SO 4                       -->         CuSO 4            +          … c/ …    +          HNO 3              -->       NaNO 3            +          … d/ …    +         

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN VẬT LÝ 9 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA

Image
 SỞ GD-ĐT TP HCM                                                               ĐỀ ĐỀ NGHỊ  KIỂM TRA HỌC KỲ I TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA                           NĂM HỌC 2018 – 2019                                                                                                                          MÔN VẬT LÝ 9                                                                                                   Thời gian 45 phút , không kể thời gian giao đề   Câu 1: (1,5 điểm)   Phát biểu và viết công thức của định luật Ohm. Nêu tên gọi và đơn vị đo của các đại lượng trong công thức. Câu 2: (2 điểm) Học sinh đọc kỹ đoạn trích dẫn sau đây từ 1 bài báo              «  Năm 1820, trong một buổi giảng bài tại trường đại học Tổng hợp Copenhagen của giáo sư người Đan Mạch Hans Christian Oersted, một sinh viên của ông chợt thấy thấy kim la bàn được đặt ở gần đó rung rinh và lệch đi một góc nhỏ. Anh liền báo cho giáo sư biết. Oersted đã hết sức ngạc nhiên về hiện tượng

Đề ôn tập Vật Lý 9 giữa học kì 1

Image
Câu 1. Cho mạch điện gồm ( R 1 nối tiếp R 2 ) và song song với R 3 . Trong đó  R 1 = 30Ω, R 2 = 60Ω và R 3 = 90 Ω đặt vào hai đầu đoạn mạch là hiệu điện thế 9V . a)     Tính điện trở tương đương của đoạn mạch. b)     Tính cường độ dòng điện qua từng điện trở . Câu 2 :  Đoạn mạch AB gồm hai điện trở R 1 = 10Ω nối tiếp điện trở R 2 = 40Ω. Đặt hiệu điện thế không đổi U = 24V giữa hai đầu đoạn mạch AB. a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB và hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở. b) Tính công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB. c) Mắc thêm điện trở R 3   song song với điện trở R 1 như hình 2. Tính điện trở R 3 để cường độ dòng điện qua R 3 bằng 1/5 cường độ dòng điện qua R 2 .       CÂU 3 Mắc điện trở R 1 = 8 Ω  nối tiếp với R 2 = 12 Ω  vào giữa hai điểm có hiệu điện thế 12 V không đổi . a ) Tm điện trở tương đương của đoạn mạch và công suát điện của R 2 b ) Biết R 1 được làm từ chất có điện trở suất là 1,7.10 -8   Ωm và có tiết diện là 0,05 mm 2 , tìm chiều dài của d

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I MÔN HÓA KHỐI 12

Image
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I MÔN HÓA KHỐI 12 THỜI GIAN 45 PHÚT         MÃ ĐỀ 123 Câu 1 : Este ( X ) đơn chức, mạch hở có chứa 60% cacbon về khối lượng. Khi đun nóng ( X) với dung dịch NaOH thu được 1 muối và 1 andehit. Số đồng phân cấu tạo thỏa điều kiện của ( X) là : A.     3                                  B. 4                             C. 5                             D. 6 Câu 2 : Đốt cháy hoàn toàn 2.19g hỗn hợp 3 amin đơn chức bằng lượng không khí vừa đủ thu được 2.688 lít CO 2 ( đkc ), 2.97g H2O và V ( lít) khí N 2 ( đktc) . Giá trị của V là : A.     18.144 lít                     B. 18.48 lít                  C. 18.816 lít                D.0.672 lít Câu 3 : Một amin A thuộc dãy đồng đẳng với metyl amin vó hàm lượng C trong phân tử là 65.75%. A tác dụng với HCl tạo muối dạng RNH 3 Cl. Số CTCT của A thỏa mãn tính chất trên là: A.     2                                  B. 4                             C. 3                             D. 8 Câu 4 : Hợp chất X có công thức phân