Posts

Showing posts with the label tiếng Anh

Cách sử dụng 30 giới từ tiếng Anh phổ biến

Dưới đây là một danh sách các giới từ tiếng Anh thông dụng: In : Trong At : Tại On : Trên For : Cho, đối với Of : Của By : Bằng, bởi With : Với To : Đến, tới From : Từ, từ...đến Into : Vào During : Trong suốt Between : Giữa Among : Trong số, giữa Under : Dưới Above : Trên Below : Dưới Beside : Bên cạnh Beyond : Ngoài ra Through : Qua With : Với Without : Không có Within : Trong vòng Before : Trước After : Sau Throughout : Khắp Until : Cho đến khi Against : Chống lại Towards : Hướng tới Around : Xung quanh Upon : Trên Dưới đây là một số cách sử dụng thông thường của giới từ In Địa điểm hoặc vị trí : Ví dụ: "She lives in London." (Cô ấy sống ở London.) Ví dụ: "The keys are in the drawer." (Các chìa khóa ở trong ngăn kéo.) Ví dụ: "The book is in the bag." (Cuốn sách ở trong túi.) Thời gian cụ thể : Ví dụ: "We'll meet in the morning." (Chúng ta sẽ gặp nhau vào buổi sáng.) Ví dụ: "The party is in July." (Bữa tiệc là vào tháng 7.) Ví dụ: