Posts

Showing posts with the label Toán 9 HKI

Hình học 9 -HKI - Nguyễn Trãi.

Image
T chỉ giải câu hình d theo yêu cầu: Giải: Gọi L là giao điểm của EN và AL, IK là đoạn thẳng vuông góc với AO Chứng minh bài này T sẽ chứng minh 3 bước: 1.      Chứng minh AL=HO 2.      Chứng minh IL=IH=IE (3 đường màu đỏ) 3.      K là trung điểm của HL,AO. Ta có: ABEL là hình bình hành (2 cặp cạnh đối song song) =>BE=AL HEDO là hình bình hành (HO//DE và HO=DE) =>HO=DE Từ (1) và (2) suy ra: AL=HO (vì BE=DE) (*) Xét tam giác IHE ta có: IM vuông với HE và M là trung điểm của HE (gt) =>IHE cân tại I. =>IE=IH  (I) Xét tam giác ILE, ta có: ü IN vuông với LE (gt) ü N là trung điểm của LE (vì từ giác ALDE là hình bình hành) =>ILE cân tại I =>IE=IL  (II) Từ (I) và (II) suy ra: IL=IH =>tam giác ILH cân tại I. Mà IK là đường cao Nên IK cũng là đường trung tuyến:. =>LK=KH (**) Từ (*) và (**) suy ra: AL+LK=KH+HO =>AK=KO Xét tam giác AIO ta có: ü IK là đường cao (gt) ü IK là trường t

Hình 9, nhờ các anh chị và các bạn giúp dùm câu cuối nhe! Cám ơn?

Image
Hình 9, nhờ các anh chị và các bạn giúp dùm câu cuối nhe! Cám ơn? Cho đường tròn (O), đường kính AB. Lấy C thuộc đường tròn (O) (C khác A,B). Tiếp tuyến tại A của đường tròn (O) cắt BC tại M.  a) Chứng minh: tam giác ABC là tam giác vuông (Đã giải được)  b) Gọi K là trung điểm MA. Chứng minh: KC là tiếp tuyến của đường tròn (O) và KO là đường trung trực của AC.(Đã làm được)  c) KC cắt tiếp tuyến tại B của đường tròn (O) tại D. Chứng minh:  OM vuông góc với AD. (Câu này khó quá, chưa giải ra)  Nhờ tất cả giải dùm câu cuối nhe! Giải: d. gọi N là giao điểm của AC và BD. Xét tam giác BCN , ta có: ü BCN vuông tại C (giả thuyết) ü CD=BD (tình chất 2 tiếp tuyến cắt nhau) =>ND=DB=CD (dừơng trung tuyến trong tam giác vuông) Xét 2 tam giác AMB và BAN, ta có: Suy ra:ABM đồng dạng với BNA Lại có: ü MO là trung tuyến của ABM (gt) ü AD là trung tuyến của BNA  (cmt) Nên: AMO đồng dạng với BAD => Mà: Suy ra: ð Tam giác AHO vuông tạ