Posts

Hình học 9 -HKI - Nguyễn Trãi.

Hình 9, nhờ các anh chị và các bạn giúp dùm câu cuối nhe! Cám ơn?