Posts

Showing posts with the label Toán

Cho tam giác ABC vuông tại A có AB < AC. Vẽ AH vuông góc với BC ( H thuộc BC), D là điểm trên cạnh AC sao cho AD=AB. Vẽ DE vuông góc với BC( E thuộc BC). Chứng minh rằng : HA=HE.

Image
GiẢI: VẼ DG vuông góc vối AH (G thuộc AH). Suy ra: DG//BC. Ta có: Góc BAH = góc BCA   ( cùng phụ góc B) Mà góc BCA = góc GDA (góc trong cùng phía) Do đó: góc BAH = góc GDA Xét hai tam giác ABH và DAG, ta có: ü góc BAH = góc GDA   (chứng minh trên) ü AB=AD ( giả thuyết) ü ABH vuông tại H, và AHG vuông tại G. Nếu học tới các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông thì ghi là: Tam giác ABH = tam giác DAG   (cạnh huyền góc nhon) Nếu chưa học tới thì ghi: Tam giác ABH = tam giác DAG   (góc cạnh góc) Suy ra: AH=DG Lại có: DG=HE (vì EDGH là hình chủ nhật) Vậy AH=HE Sau này nếu có bài khó muốn hỏi thì em có thể vào đây ghi câu hỏi: Đặt câu hỏi . Lưu ý T chuyên Toán – Lý – Hóa nên hỏi một trong 3 môn này sẽ được trả lời nhanh.

Cho số a dương và [x + căn(x^2+a)][y + căn(y^2+a)] = a. Tính tổng S = x + y

Image
Cho số a dương và [x + căn(x^2+a)][y + căn(y^2+a)] = a.  Tính tổng S = x + y Tính S=x+y. Giải: <=>   <=>-a.(-a)= <=>a= <=> <=>2x =-2y <=>x 2 (y 2 +a)=y 2 (x 2 +a)  (điều kiện x.y ≤ 0) <=>x 2 =y 2 <=> ü Với x=y và x.y ≤ 0 =>x=y=0 =>S=0 ü Với x=-y  =>S=x+y=x-x=0 Vậy S=0.    

|x + 2017|+|x-2019|=8/[(x-2018).(x-2018)].Tìm x?

Image
|x + 2017|+|x-2019|=8/[(x-2018).(x-2018)].Tìm x4?   Giải: Nếu x≥0 thì : |x+2017|+|x-2019|≥|x+2017|≥2017 => => =>1> =>1>|x-2018| =>2019>x>2017 xϵS=(2017;2019)/{2018} dựa vào nhận xét trên ta phá ngoặc trị tuyệt đối: <=> <=> <=> <=> <=> Với x<0: VT=|x+2017|+|x-2019|≥|x-2019|≥2019 VP= Vậy 2 vế không thể bằng nhau được, nói cách khác là phương trình vô nghiệm. Vậy ta có 2 nghiệm:

Cho a,b,c>0 thỏa mãn căn ab + căn bc + căn ca =1 tính A=căn a - căn b/ 1+c + căn b - căn c/1+a + căn c - căn a/1+b?

Image
Cho a,b,c>0 thỏa mãn căn ab + căn bc + căn ca =1 tính A=căn a - căn b/ 1+c + căn b - căn c/1+a + căn c - căn a/1+b? Giải: Cho a,b,c> thỏa mãn , tính Ta có:  1+c = 1+a= = 1+b= = Thay vào biểu thức của A :  = = =0