Something The World Needs


Bà mẹ trái đất đã vì những đứa con mà người Mỹ gọi là human mà ngày càng già đi, trong số những đứa đó có một vài đứa rất yêu quý bà và yêu quý những đứa yếu hơn nên luôn phải tìm cách giử lại sức sống cho bà và giúp đở những đứa yếu đối:


Con người hiện tại chẳng biết sẽ đi được tới đâu, bà mẹ Trái Đất thì đã gà không biết sống được bao lâu nữa, còn  chúng ta ngày càng phân biệt giai cấp ngày càng lớn. Ngày xưa cứ ôm cái lý tưởng gì không biết mà không cố gắng kiếm tiền, bây giờ nhìn lại không có tiền không làm được gì hết.

Comments