Posts

Showing posts with the label Tuyển Sinh 10

Đề thi tuyển sinh 10 - Quận Gò Vấp - Hồ Chí Minh - TRƯỜNG THCS AN NHƠN

Image
  TRƯỜNG THCS AN NHƠN ĐỀ THAM KHẢO TUYỂN SINH 2020 - 2021 Bài 1: Cho hàm số y = 0,25x 2   có đồ thị (P) và hàm số y = x – 1 có đồ thị (D). a) Vẽ (D) và (P) trên cùng một mặt phẳng tọa độ. b) Tìm tọa độ giao điểm của (D) và (P) bằng   phép toán.   Bài 2: Cho phương trình: x 2 + (m 2 + 1)x + m - 2 = 0   với x là ẩn, m là tham số. a) Chứng minh rằng với mọi giá trị của m, phương trình có hai nghiệm phân biệt b) Gọi x 1 và x 2   là hai nghiệm của phương trình Tìm m để:                  Bài 3:   Dân số một xã X hiện nay có 10 000 người. Người ta dự đoán hai năm sau, dân số xã X là 10 404 người. Hỏi trung bình hàng năm dân số xã tăng bao nhiêu phần trăm? Bài 4: Có 150g dung dịch chứa 40 g muối. Ta phải pha thêm bao nhiêu nước để có dung dịch có nồng độ muối là 20%? Bài 5: Một vật sáng AB cách một thấu kính phân kỳ 30cm. Biết thấu kính có tiêu cự OF = 20cm, ảnh A’B’ cao 2cm. Tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính (A’O) và tìm chiều cao của vật (AB)?   Bài

CÁC DẠNG TOÁN THỰC TẾ ÔN THI TUYỂN SINH 10

Image
CÁC DẠNG TOÁN THỰC TẾ ÔN THI TUYỂN SINH 10   I. Giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc nhất 1 ẩn số : 1.      Các bước thực hiện : -          Gọi x là đại lượng đề bài yều tìm. -          Tìm mối liên hệ giữa x và các số liệu cho trong đề bài. -          Thiết lập phương trình bặc nhất 1 ẩn. -          Giải phương trình đối chiếu điều kiện rồi kết luận. 2.      Bài tập : Bài 1  : Ông Cường mua 1 con nghé và 1 con bê. Ông bán lại đồng giá 18 (triệu đồng) mỗi con. Do nghé mất giá nên ông chịu lỗ 20% nhưng ông gỡ lại thiệt hại nhờ bê vàng lên giá lời được 20%.Hỏi ông Cường lời hay lỗ? Giải : Gọi x là số tiền con nghé mua lúc đầu, y là số tiền con bê mua lúc đầu. Theo đề bài ta có phương trình : x – 20%x   = 18.000.000    0,8x = 18.000.000 x = 22.500.000 Theo đề bài ta có phương trình : y + 20%y = 18.000.000                                                           1,2y = 18.000.000                                                           y = 15.000.000 Số tiền hai con lúc đầu Ô