Posts

Showing posts from November, 2020

Ôn tập kiểm tra giữa kì 1 2020-2021 Hóa Lớp 8 và Lớp 9 THCS

Image
Ôn tập kiểm tra giữa kì I 2020-2021 Hóa 8   1. Phải thuộc lòng hóa trị (trang 42 và 43 SGK Hóa 8) để lập công thức hóa học của các hợp chất bằng qui tắc đường chéo.  2. Tìm được hóa trị của các nguyên tố có nhiều hóa trị.  3. Viết được công thức hóa học của đơn chất.  4. Tính được phân tử khối.  5. Đổi được đơn vị đvC và gam  6. Phân biệt được nguyên tử và phân tử. ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÓA 8 2018-2019 Câu 1: (5đ) Bằng qui tắc đường chéo hãy lập CTHH của các hợp chất có thành phần nguyên tố gồm: a/ Thủy ngân (II) và nhóm photphat                     b/ Kẽm và Oxi           c/ Sắt (II) và Clo                                                        d/ Sắt (III) và Brom e/ Nhôm và Flo                                                         f/ Natri và Lưu huỳnh (II) g/ Kali và nhóm Hidroxit                                         h/ Liti và nhóm Nitrat i/  Bạc và nhóm Sunfat                                           j/ Magiê và nhóm Cacbonat Câu 2: (2đ) Tính phân tử khối của các chất (a) và (

Lỗi sai hay gặp khi dự đoán phản ứng hóa học

Image
  Lỗi sai hay gặp khi dự đoán phản ứng hóa học Trong kỳ thi THPT quốc gia, ở môn hóa, học sinh thường dự đoán sai các phản ứng hóa học. Để khắc phục nhầm lẫn này, các em cần lưu ý những điều sau: Thứ nhất, ở phản ứng Fe(NO 3 ) 2 + HCl hoặc H 2 SO 4 :  ·          Lỗi sai thường gặp là cho rằng phản ứng không xảy ra. ·          Lý do dễ sai: chỉ dự đoán theo hướng phản ứng trao đổi (và hướng này sẽ không xảy ra nếu không tạo kết tủa, khí hoặc điện li yếu). ·          Thực tế phản ứng có xảy ra kiểu oxi hóa - khử: 3Fe 2+ + 4H + + NO 3- → 3Fe 3+ + NO + 2H 2 O. Ở phản ứng Fe(NO 3 ) 2 + AgNO 3 : ·          lỗi sai thường gặp là cho rằng phản ứng không xảy ra. ·          Lý do dễ sai: vì thấy các gốc axit giống nhau (NO 3- ) nên cho rằng không có gì để trao đổi. ·          Thực tế phản ứng có xảy ra kiểu oxi hóa - khử: Fe(NO 3 ) 2 + AgNO 3 → Fe(NO 3 ) 3 + Ag. Ở phản ứng Fe 2 O 3 + HNO 3 : ·          lỗi sai thường gặp là cho rằng phản ứng không xảy ra. ·