Everything Wrong With Taylor Swift - "Stalkers"


Nếu có người nào đó theo giỏi mình thì ta thường phải tìm cách để phòng ngừa tình huống xấu nhất xãy ra, một công nghệ đỉnh cao đã được sử dụng để bảo vệ Taylor Swift:

Tôi nghĩ không phải ai theo dõi Taylor Swift  cũng là người xấu, sẽ có những fan cuồng yêu mến cô và theo cô đến hết mức có thể, hy vọng công nghệ này đủ thông minh để phân biệt người tốt người xấu.....(>!<)

Comments