Posts

Showing posts with the label Toán 9

CÁC DẠNG TOÁN THỰC TẾ ÔN THI TUYỂN SINH 10

Image
CÁC DẠNG TOÁN THỰC TẾ ÔN THI TUYỂN SINH 10   I. Giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc nhất 1 ẩn số : 1.      Các bước thực hiện : -          Gọi x là đại lượng đề bài yều tìm. -          Tìm mối liên hệ giữa x và các số liệu cho trong đề bài. -          Thiết lập phương trình bặc nhất 1 ẩn. -          Giải phương trình đối chiếu điều kiện rồi kết luận. 2.      Bài tập : Bài 1  : Ông Cường mua 1 con nghé và 1 con bê. Ông bán lại đồng giá 18 (triệu đồng) mỗi con. Do nghé mất giá nên ông chịu lỗ 20% nhưng ông gỡ lại thiệt hại nhờ bê vàng lên giá lời được 20%.Hỏi ông Cường lời hay lỗ? Giải : Gọi x là số tiền con nghé mua lúc đầu, y là số tiền con bê mua lúc đầu. Theo đề bài ta có phương trình : x – 20%x   = 18.000.000    0,8x = 18.000.000 x = 22.500.000 Theo đề bài ta có phương trình : y + 20%y = 18.000.000                                                           1,2y = 18.000.000                                                           y = 15.000.000 Số tiền hai con lúc đầu Ô