Posts

Showing posts with the label Toán 10

Lập phương trình đường tròn tiếp xúc 2 trục tọa độ - Toán 10 - Bùi Quang Lê

Image
Lập phương trình đường tròn (T) biết (T) tiếp xúc với hai trục tọa độ và có tâm nằm trên đường thẳng (d): 4x-2y+8=0. Giải: ở đây ta có hai cách giải, 1 là giải theo đại số, cách này có ưu điểm không cần tư duy nhiều cứ làm đúng tính chất đề cho là xong. Còn cách hai dành cho những em thích suy nghĩ và yêu hình học Euclid một tí . Giải theo cách 1: (đề nói gì ta làm đó) Gọi I(a,b) là tâm đường tròn. Vì I nằm trên đường thằng (d) nên ta có: 4a-2b+8=0 =>b=2a+4 Vậy tọa độ điểm I (a,2a+4)   (ta đã đưa về 1 ẩn) Khoản cách từ I đến Ox (y=0) là: d(I;Ox)=|a| khoản cách từ I đến Oy (x=0) là: d(I;Oy)=|2a+4| theo đề bài đường tròn tiếp xúc 2 trục tọa độ nên: d(I;Ox)= d(I;Oy) ó |a|=|2a+4| Phá trị ta được 2 phương trình: ü a=2a+4 =>a=-4 ü a=-2a-4 =>a=-4/3 với a=-4 ta có phương trình: (x+4) 2 +(y+4) 2 =16 với a=-4/3 ta có phương trình: (x+4/3) 2 +(y-4/3) 2 =16/9 ó (3x+4) 2 +(3y-4) 2 =16 Cách 2: dùng tính chất của hình học. Để đường tròn ti

3 Đề Ôn Thi HKII Toán 10 - TP. Hồ Chí Minh

Image
    Bài 1:   (1,0 điểm) Dấu tam thức bậc hai   Bài 2:   (2,0 điểm) Giải các bất phương trình sau:   Bài 3:   (1,0 điểm) Tính giá trị lượng giác   Bài 4:   (1,0 điểm) Chứng minh đẳng thức lượng giác dùng CT cơ bản .   Bài 5:   (1,0 điểm) Rút gọn dùng công thức biến đổi.   Bài 6:   (3,0 điểm) 2 pt đường thẳng+1 pt đường tròn.   Bài 7:   (1,0 điểm) Viết phương trình elip.   ĐỀ 1                   Bài 1:   (1,0 điểm) Tìm các giá trị của m để bất phương trình nghiệm đúng với mọi x   Bài 2:   (2,0 điểm) Giải các bất phương trình sau: a)       b)           Bài 3:   (1,0 điểm) Cho   . Tính  và giá trị biểu thức  .   Bài 4:   (1,0 điểm) Chứng minh đẳng thức lượng giác  .   Bài 5:   (1,0 điểm) Chứng minh rằng:   .   Bài 6:   (3,0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC có   a)       Viết phương trình đường vuông góc AH kẻ từ A đến trung tuyến BK của tam giác ABC b)       Viết ph

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 - Môn: Toán - Lớp 10 - Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu

Image
Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu éééé  Tên học sinh: …  Số báo danh: …   ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 (2015-2016) Môn: Toán  - Lớp 10; Ngày: 14.4.2016 ______________________ Thời gian làm bài 90 phút   Câu 1 (2,0 điểm):  Giải các phương trình và bất phương trình sau :             1/                      2/        Câu 2 (1,0 điểm):    Cho phương trình   (m là tham số). Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt  thỏa Câu 3 (3,0 điểm):  a)       Cho  và . Tính  và b)       Chứng minh:                                c)       Rút gọn biểu thức: Câu 4 (3,0 điểm):  Trong mặt phẳng Oxy cho A(- 1 , 2) , B(2 , 1) , C(2 , 5) . Viết phương trình : a.      Đường tròn (T) ngoại tiếp tam giác ABC       b.     Tiếp tuyến D của đtròn (T) biết D song song với đường thẳng d có pt : x - 2y  = 0   c.      Đường thẳng b , biết b qua điểm M(-1;-1) và b cắt đường tròn (T) tại hai điểm C, D sao cho dây cung CD = 2