Posts

Showing posts with the label Toán 6

CÁC BÀI TOÁN THỰC TẾ LỚP 6

CÁC BÀI TOÁN THỰC TẾ LỚP 6   1/ Mỗi ngày Mai được mẹ cho 20 000 đồng, Mai ăn sáng hết 10 000 đồng, mua nước ngọt hết 5 000 đồng, phần tiền còn lại Mai để vào tủ tiết kiệm. Hỏi sau 15 ngày, Mai có bao nhiêu tiền tiết kiệm?. Đs: 75000 đ 2/ Cửa hàng niêm yết : Gạo 20 000đ / kg ; Nước tương 25 000đ/chai; Dầu nành 40 000đ/chai ; Nước mắm 62 000đ/chai. Hỏi  mua 10 kg gao, 1 chai nước mắm, 2 chai dầu nành hết tất cả bao nhiêu tiền. Đs: 342.000đ 3/ Giá niêm yết của kem đánh răng là 43 000 đ/tuýt. Khuyến mãi mua sản phẩm thứ hai  sẽ giảm 2000đ/tuýt  so với sản phẩm thứ nhất, mua sản phẩm thứ ba giảm 2000đ so với sản phẩm thứ 2,.. ( cứ mua thêm 1 sản phẩm giá sẽ giảm xuống 2000đ). Hỏi mua 5 tuýt kem đánh răng tổng tiền là bao nhiêu? ĐS: 195000đ 4/ Ban Tú cần mua 2 đôi giày thể thao giá niêm yết lần lượt là 810 000đ  và  1 290 000đ. Cửa hàng A khuyến mãi các loại giày còn một nửa giá. Cửa hàng B khuyến mãi nếu mua 1 đôi giày được tăng 1 đôi giày tùy chọn( giá không hơn đôi số 1). Hỏi mua cửa  hàn

ÔN THI HỌC KÌ 1 - TOÁN THỰC TẾ LỚP 6

  ÔN THI HỌC KÌ 1 - TOÁN THỰC TẾ LỚP 6 Bài 1.      Hưng, Bảo, Ngọc đang trực nhật chung với nhau ngày hôm nay. Biết rằng Hưng cứ 4 ngày trực nhật một lần, Bảo 8 ngày trực nhật một lần, Ngọc 6 ngày trực một lần. Hỏi sau ít nhất mấy ngày thì Hưng, Bảo, Ngọc lại trực chung lần tiếp theo? Khi đó mỗi bạn trực nhật mấy lần? Bài 2.      Bạn An cứ 4 ngày lại trực nhật một lần. Bạn Bình cứ 6 ngày lại trực nhật một lần. bạn Cường cứ 8 ngày lại trực nhật một lần. Ba bạn cùng trực nhật lần đầu tiên hôm thứ 2. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày ba bạn lại cùng trực nhật? Bài 3.      Bạn Lan và Minh thường đến thư viện đọc sách. Lan cứ 8 ngày lại đến thư viện một lần. Minh cứ 10 ngày lại đến thư viện một lần. Lần đầu cả hai bạn cùng đến thư viện vào một ngày. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày hai bạn lại cùng đên thư viện. Bài 4.      Có 3 cái chuông điện. Chuông thứ nhất cứ 8 phút reo một lần, chuông thứ hai cứ 10 phút reo một lần , chuông thứ ba cứ 16 phút reo một lần. Cả ba chuông cùng reo một l