Posts

Showing posts with the label Vật Lý 10

Đề kiểm tra vật lý lớp 10 HKII Lần 1 - Bà Điểm

Đề Kiểm Tra Định Kỳ môn Vật Lý Khối 10 Học Kỳ 2 – Năm Học 2018-2019 Câu 1                  a.      Mối liên hệ giữa động lượng và xung lượng của vật. (Cách diễn đạt khác của định luật II Newton ) b.     Định nghĩa CÔng trong trường hợp tổng quát. Câu 2                Động năng: định nghĩa và công thức tính Áp dụng: mộtô tô có khối lượng 2 tấn chuyển động với động năng là 2,25.10 5 J. Cho biết vận tốc của ô tô là bao nhiêu? Câu 3                Tìm tổng động lượng (vẽ hướng và độ lớn) của hai hệ vật có khối lượng m 1 =2m 2 =1kg. vận tốc của vật 1 có độ lớn là 3m/s và hướng không đổi. Vận tốc của vật 2 có độ lớn 8 m/s và: a.      Cùng hướng với vật 1. b.     Có phương nghiêng một góc 90 o so với vật 1. Câu 4                Một xe tải có khối lượng 2 tấn, bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều. Sau khi đi dược quảng đường 100m thì đạt vận tốc 10 m/s. Biết hệ số ma sát giữa xe và mặt đường là μ=0,04 , lấy g=10m/s 2 . a.      Tính công của lức kéo của động

Vật lý 10 - Tính CÔng

Image
    Giải: Bài 10: chọn chiều dương hướng lên ta có 2 chuyển động. I.                   Chuyển động lên nhanh dần đều: A=A k +A P  ( A k là công của Trục, A P là công của trọng lực) ó Fs.cosα=A K +P.s.cosβ ó m.a.scosα= A K +mgcosβ ó A K = m.a.scosα – m.gs.cosβ ó A K =100.0,8.10.1 -100.10.10.(-1) (do vật đi lên nên α=0 độ và β=180 độ) ó A K =800+10000=10800 II.                Chuyển động lên chặm dần đều: Vận tốc của vật khi bắt đầu chuyển động chậm. v 2 -v o 2 =2as =>v 2 =2.0,8.10=16 =>v=4 m/s Gia tốc của vật khi chuyển động chậm dần: Do sau đó vật dừng lại nên v’=0 Quảng đường vật đi được khi chuyển động chặm dần điều là: Áp dụng công thức công: A=A’ k +A P ó A’ K = m.a.scosα – m.gs.cosβ ó A’ K =100.(-0,4).20.1 – 100.10.20.(-1) ó A’ K =19200 Vậy tổng công là: A Trục =A K +A’ K =10800+19200=30000 J