Posts

hướng dẫn giải bài toán khó trường Lê Minh Xuân của bạn Sang

Phân tích đa thức x^4 + 1 thành nhân tử

Đề toán 8 HKI Bình Hưng Hòa