Posts

Showing posts with the label Toán 10 HKII

3 Đề Ôn Thi HKII Toán 10 - TP. Hồ Chí Minh

Image
    Bài 1:   (1,0 điểm) Dấu tam thức bậc hai   Bài 2:   (2,0 điểm) Giải các bất phương trình sau:   Bài 3:   (1,0 điểm) Tính giá trị lượng giác   Bài 4:   (1,0 điểm) Chứng minh đẳng thức lượng giác dùng CT cơ bản .   Bài 5:   (1,0 điểm) Rút gọn dùng công thức biến đổi.   Bài 6:   (3,0 điểm) 2 pt đường thẳng+1 pt đường tròn.   Bài 7:   (1,0 điểm) Viết phương trình elip.   ĐỀ 1                   Bài 1:   (1,0 điểm) Tìm các giá trị của m để bất phương trình nghiệm đúng với mọi x   Bài 2:   (2,0 điểm) Giải các bất phương trình sau: a)       b)           Bài 3:   (1,0 điểm) Cho   . Tính  và giá trị biểu thức  .   Bài 4:   (1,0 điểm) Chứng minh đẳng thức lượng giác  .   Bài 5:   (1,0 điểm) Chứng minh rằng:   .   Bài 6:   (3,0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC có   a)       Viết phương trình đường vuông góc AH kẻ từ A đến trung tuyến BK của tam giác ABC b)       Viết ph

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 - Môn: Toán - Lớp 10 - Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu

Image
Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu éééé  Tên học sinh: …  Số báo danh: …   ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 (2015-2016) Môn: Toán  - Lớp 10; Ngày: 14.4.2016 ______________________ Thời gian làm bài 90 phút   Câu 1 (2,0 điểm):  Giải các phương trình và bất phương trình sau :             1/                      2/        Câu 2 (1,0 điểm):    Cho phương trình   (m là tham số). Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt  thỏa Câu 3 (3,0 điểm):  a)       Cho  và . Tính  và b)       Chứng minh:                                c)       Rút gọn biểu thức: Câu 4 (3,0 điểm):  Trong mặt phẳng Oxy cho A(- 1 , 2) , B(2 , 1) , C(2 , 5) . Viết phương trình : a.      Đường tròn (T) ngoại tiếp tam giác ABC       b.     Tiếp tuyến D của đtròn (T) biết D song song với đường thẳng d có pt : x - 2y  = 0   c.      Đường thẳng b , biết b qua điểm M(-1;-1) và b cắt đường tròn (T) tại hai điểm C, D sao cho dây cung CD = 2