Posts

Bài tập Hóa 12 chương Este - Lipit trường THPT Bà Điểm

Cho hỗn hợp gồm vinyl axetat, metyl axetat và etyl fomat. Đốt cháy hoàn toàn 3,08 gam X, thu được 2,16 gam H2O. Phần trăm số mol của vinyl axetat trong x là

Bài tập Hóa 12 Este hay

Hòa tan hoàn toàn 30,4 gam chất rắn X gồm Cu, CuS, Cu2S và S bằng dung dịch HNO3 dư, thoát ra 20,16 lít khí NO duy nhất (đktc) và dd Y. Thêm Ba(OH)2 dư vào dd Y thu được m gam kết tủa. Tìm m.