Posts

MỘT SỐ BÀI TOÁN THỰC TẾ LỚP 7

MỘT SỐ BÀI TOÁN THỰC TẾ HỌC KÌ 2 - TOÁN 7

Các bài toán thực tế liên quan định lí Pi-ta-go

Cho ΔABC vuông tại A có AB < AC. Vẽ AH vuông góc với BC tại H. Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AH = AE. Qua E kẻ đường thẳng vuông góc với AC cắt BC tại D