Posts

Showing posts with the label Toán 8 - HKII

Cho hình thang cân ABCD (AD//BC) đường cao BE cắt đường chéo AC tại F,đường thẳng AB và CD cắt nhau tại M. Biết AB=20cm, AF/FC=2/3. Tính BM?

Image
Cho hình thang cân ABCD (AD//BC) đường cao BE cắt đường chéo AC tại F,đường thẳng AB và CD cắt nhau tại M. Biết AB=20cm, AF/FC=2/3. Tính BM?     Giải: dựng MH là đường cao của tam giác ADM. Bài này T sẽ giải theo kiểu của lớp 8 vì T thấy sử dụng đồng dạng khá nhiều. Nhưng tôi không chứng minh 2 tam giác đồng dạng mà chỉ ghi ra thôi, các bạn tự chứng minh nếu cần thiết. Ta có: tam giác AEF đồng dạng với CBF Lại có: tam giác ABE đồng dạng với AMH Đáp án; BM=15 cm.  

Đề kiểm tra Toán 8 Chương III (HKII -Lần 1)

Image
KIỂM TRA 1 TIẾT TOÁN 8     - ĐỀ A   Bài 1 : Giải phương trình : a). 2x – 7 = 14   b).   c). 4x( 3x-2 ) + 21x – 14 = 0   d).   Bài 2 : Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 30km/h. Nếu xe đi với vận tốc 40km/h thì người ấy đi đến B sớm hơn 2 giờ 30 phút. Tính quãng đường AB ?   Bài 3 :  Giải phương trình :   -------------------------------------------------------------- ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT ĐẠI SỐ 8     ĐỀ B   Bài 1 : ( 6.5đ )  Giải phương trình a)      - x  = 2 x + 12   b)       c)      x ( 2x – 7 ) – 4x + 14 = 0   d)       Bài 2 : ( 2đ ) Giải toán bằng cách lập phương trình Hai xe gắn máy khởi hành cùng 1 lúc từ thành phố A đến thành phố B. Vận tốc xe I là 15 ( Km/h ), vận tốc xe II là 18 ( Km/h ). Do đó xe I đến B chậm hơn xe II là 20 phút. Tìm khoảng cách từ thành phố A đến thành phố B ?   Bài 3 : ( 1,5đ ) Giải phương trình     ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT ( Môn : Toán 8 )