Posts

Showing posts with the label Hóa Học 11

Hướng dẫn giải một số dạng bài tập Ankan của trường Tây Thạnh

a. Khi cracking hoàn toàn một thể tích ankan X thu được ba thể tích hỗn hợp khí Y (các thể tích đo ở cùng điều kiện nhiệt độ áp suất); tỉ khối hơi của Y so với hidro là 12. CTPT của X là: A. C 6 H 14       B. C 3 H 8        C. C 4 H 10       D. C 5 H 12 Giải: ü   Từ 1 V cho ra 3 V (cùng điều kiện)=>từ 1 chất cho ra 3 chất. Như vậy chất X phải có từ 5Cacbon trở lên loại được B,C. ü   Tỉ khối hơi của Y so với hidro là 12 => M Y =24 =>M X = 3M y =72 (C 5 H 12 – Đáp án D) b. Đốt cháy hoàn một thể tích khí thiên nhiên gồm metan, etan, propan bằng oxi không khí (trong không khí oxi chiếm 20% về thể tích), thu được 7,84 lít khí CO 2 (đktc) và 9,9 gam nước. Thể tích không khí (ở ĐKTC) nhỏ nhất cần dùng để đốt cháy hoàn toàn lượng khí thiên nhiên trên là A.70 lít.        B.78,4 lít.     C.84,0 lít      D.56,0 lít Giải: nhỏ nhất cần dùng – có nghĩa là vừa đủ, không dư, không thiếu. ü   để tạo 0,35 mol CO 2 --> cần dùng 0,35 mol O 2 =>ta cần   7