Posts

Showing posts from May, 2021

Bài toán vận dụng Hóa Học Hữa cơ

Image
  Hỗn hợp X gồm 2 amin (no đơn chức, đồng đẵng kế tiếp) và 2 hidro cacbon (mạch hở, thể khí ở nhiệt độ thường, có cùng số H trong phân tử. Đốt cháy hoàn toàn 5,6 lít khí X cần vừa đủ 19,656 lít oxi thu được H 2 O, 29,92 g CO 2 và 0,56 lít N 2 . Các thể tích đo ở đktc. % thể tích của amin có phân tử khối   lớn trong X là: A.       24%      B.16%               C.8%     D.12%   Áp dụng định luật bào toàn nguyên tố O ta tính được số mol nước. Ta có hệ: ü   X+y=0,05 (bảo toàn mol N 2 ) ü   X+y+z+t=0,25 => z+t=0,2 mol ü   X.(2n+3)+y(2n+5)+(z+t).b=0,79 (bảo toàn mol H) Từ 3 biểu thức trên ta được: (x+y)2n+3(x+y)+2y+0,2b=0,79 ó 0,1n+2y+0,2b=0,64 ó n+20y+2b=6,4 Vì n và b đều là số nguyên nên b chỉ có tể là số 2, nên ta có: (n;y;b) ∈ {(1;0,07;2);(2;0,02;2)} Do y<0,05 nên ta chọn (2;0,02;2) =>%V=0,02/0,25=0,08=8% đáp án C.

Bài tập Hóa Hữu Cơ Hay phần Este

Image
  Hỗn hợp E gồm 4 este đều có công thức C 8 H 8 O 2 và đều chứa vòng benzen. Cho 16,32 gam E tác dụng tối đa với V lít NaOH 1M (đung nóng) thu được 3,88 gam ancol và 18,78 gam hỗn hớp muối. Giá Trị của V là:      A.190               B.100            C.120                  D.240   Do mình chưa đủ trình nên phải chia ra làm 2 giai đoạn cho dể hiểu, tới khi nhập đạo thành Cao Thủ rồi thì ra thẳng luôn cũng được. ü Giai đoạn 1: NaOH phản ứng với góc este không phản ứng với góc Phenol. =>m giữa =m este +m NaOH =16,32+0,12.40=21,12 gam. ü Giai đoạn 2: NaOH tiếp tục phản ứng với góc Phenol. NaOH + -OH à -ONa+H 2 O a…………..a……….a……….a ta thấy tổng khối lượng của rượu và muối là: 3,88+18,78=22,66 gam, lớn hơn khối lượng ở giữa nên áp dụng m tăng ta được. m tăng =m vào -m ra ó 22,66-21,12=m a.mol.NaOH -m H2O ó 1,54=a.40-a.18 =>a=0,07 Vậy tổng số mol NaOH phản ứng là: 0,12+0,07=0,19 mol. =>V=190 đáp án A.

Đề thi tuyển sinh 10 - Quận Gò Vấp - Hồ Chí Minh - TRƯỜNG THCS AN NHƠN

Image
  TRƯỜNG THCS AN NHƠN ĐỀ THAM KHẢO TUYỂN SINH 2020 - 2021 Bài 1: Cho hàm số y = 0,25x 2   có đồ thị (P) và hàm số y = x – 1 có đồ thị (D). a) Vẽ (D) và (P) trên cùng một mặt phẳng tọa độ. b) Tìm tọa độ giao điểm của (D) và (P) bằng   phép toán.   Bài 2: Cho phương trình: x 2 + (m 2 + 1)x + m - 2 = 0   với x là ẩn, m là tham số. a) Chứng minh rằng với mọi giá trị của m, phương trình có hai nghiệm phân biệt b) Gọi x 1 và x 2   là hai nghiệm của phương trình Tìm m để:                  Bài 3:   Dân số một xã X hiện nay có 10 000 người. Người ta dự đoán hai năm sau, dân số xã X là 10 404 người. Hỏi trung bình hàng năm dân số xã tăng bao nhiêu phần trăm? Bài 4: Có 150g dung dịch chứa 40 g muối. Ta phải pha thêm bao nhiêu nước để có dung dịch có nồng độ muối là 20%? Bài 5: Một vật sáng AB cách một thấu kính phân kỳ 30cm. Biết thấu kính có tiêu cự OF = 20cm, ảnh A’B’ cao 2cm. Tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính (A’O) và tìm chiều cao của vật (AB)?   Bài