Cho hình thang cân ABCD (AD//BC) đường cao BE cắt đường chéo AC tại F,đường thẳng AB và CD cắt nhau tại M. Biết AB=20cm, AF/FC=2/3. Tính BM?

Cho hình thang cân ABCD (AD//BC) đường cao BE cắt đường chéo AC tại F,đường thẳng AB và CD cắt nhau tại M. Biết AB=20cm, AF/FC=2/3. Tính BM?

 

 

Giải: dựng MH là đường cao của tam giác ADM.

Bài này T sẽ giải theo kiểu của lớp 8 vì T thấy sử dụng đồng dạng khá nhiều. Nhưng tôi không chứng minh 2 tam giác đồng dạng mà chỉ ghi ra thôi, các bạn tự chứng minh nếu cần thiết.

Ta có: tam giác AEF đồng dạng với CBF

Lại có: tam giác ABE đồng dạng với AMH

Đáp án; BM=15 cm.

 

Comments

 1. ở chổ "Lại có" các bạn có thể dùng Thales cũng được, nếu bạn nhớ.

  còn đây là 1 cách giải khác:

  Ta có: AF/FC =AE/BC =2/3

  Do ABCD là h.t cân => AD = 2AE +BC

  => AD/BC = (2AE + BC)/BC = 2AE/BC + 1 = 4/3 + 1 =7/3

  Mà AD/BC = AM/BM

  => AM/BM = 7/3

  => (AB+BM)/BM = AB/BM + 1 =7/3

  => AB/BM =4/3

  => BM = 3AB/4 = 15

  ReplyDelete

Post a Comment