Một hỗn hợp khí A gồm N2 và H2 có tỉ khối với H2 là 7,5. Tạo phản ứng giữa N2 và H2 cho ra NH3 bằng cách cho A đi chất xúc tác nung nóng thu được hỗn hợp khí B (gồm 3 khí) có tỉ khối so với H2 bằng 9,375. Tính hiệu suất phản ứng.

Một hỗn hợp khí A gồm N2  H2  tỉ khối với H2  7,5. Tạo phản ứng giữa N2  H2 cho ra NH3bằng cách cho A đi chất xúc tác nung nóng thu được hỗn hợp khí B (gồm 3 khí tỉ khối so với H2bằng 9,375. Tính hiệu suất phản ứng on Đặt Câu Hỏi

Giải:
N2+3H2  2NH3.
z…..3z………………….2z
Gọi x  số mol N2, y  số mol H2.
Đầu tiên ta xem Nito với Hidro đứa nào dư,Ta :
<=>28x+2y=15x+15y
<=>13x=13y
<=>x:y=1
Số mol Hidro theo tỉ lệ nhỏ hơn(đề cho 1:1, còn phương trình thì cần 1:3) nên ta tính theo số molhdiro
Gọi z  số mol của N2 phản ứng: (lưu ý số mol hidro phản ứng bằng 3z)
Ta :
 x=y (biểu thức ở trênnên:
=>30y=37,5y-37,5z
=>7,5y=37,5z
=>z:y=7,5:37,5=0,2
 =>3z:y=0,6  (vì mình số mol Hidro=3z và mình tình hiệu suất theo số mol hidro)
Nếu viết hiệu suất theo kiểu %, thì nhân 100 vào đáp án trên ta sẽ được: H=60%

Comments

  1. Sao lại là z:y phải là 3z :y chứ????Và H=60%

    ReplyDelete
  2. Uhm, đúng rồi .do T viết bài vào ban đêm nên ko kiểm tra lại nhằm chổ đó. Soooory.

    ReplyDelete

Post a Comment