hướng dẫn giải bài toán khó trường Lê Minh Xuân của bạn Sang


(2+1)(22+1)(24+1)(28+1)(216+1)-232
=1.(2+1)(22+1)(24+1)(28+1)(216+1)-232
=(2-1)(2+1)(22+1)(24+1)(28+1)(216+1)-232
=(22-1)(22+1)(24+1)(28+1)(216+1)-232
=(24-1)(24+1)(28+1)(216+1)-232
=(28-1)(28+1)(216+1)-232
=(216-1)(216+1)-232
=232-1-232
=-1.

Bài này không khó mà cũng không dễ, vì số mà các bạn có thể định hướng giải bài bị ẩn đi, trong bài giải trên là số 1 mà T tô đỏ.

Một số lưu ý về kiến thức:
  • khi ta nhân với số 1 thì biểu thức không thay đổi.
  • 1=2-1
  • bài trên chỉ dùng hằng đẳng thức số 3.
Chúc các bạn hiểu bài, nếu có bài khó thì có thể comment(bình luận) phía dưới. Cám ơn đã ghé qua.

Comments