Bài toán vận dụng Hóa Học Hữa cơ

 

Hỗn hợp X gồm 2 amin (no đơn chức, đồng đẵng kế tiếp) và 2 hidro cacbon (mạch hở, thể khí ở nhiệt độ thường, có cùng số H trong phân tử. Đốt cháy hoàn toàn 5,6 lít khí X cần vừa đủ 19,656 lít oxi thu được H2O, 29,92 g CO2 và 0,56 lít N2. Các thể tích đo ở đktc. % thể tích của amin có phân tử khối  lớn trong X là:

A.      24%     B.16%              C.8%    D.12%

 


Áp dụng định luật bào toàn nguyên tố O ta tính được số mol nước.

Ta có hệ:

ü  X+y=0,05 (bảo toàn mol N2)

ü  X+y+z+t=0,25 => z+t=0,2 mol

ü  X.(2n+3)+y(2n+5)+(z+t).b=0,79 (bảo toàn mol H)

Từ 3 biểu thức trên ta được:

(x+y)2n+3(x+y)+2y+0,2b=0,79

ó0,1n+2y+0,2b=0,64

ón+20y+2b=6,4

Vì n và b đều là số nguyên nên b chỉ có tể là số 2, nên ta có:

(n;y;b){(1;0,07;2);(2;0,02;2)}

Do y<0,05 nên ta chọn (2;0,02;2)

=>%V=0,02/0,25=0,08=8% đáp án C.

Comments