Ôn tập kiểm tra giữa kì 1 2020-2021 Hóa Lớp 8 và Lớp 9 THCS

Ôn tập kiểm tra giữa kì I 2020-2021 Hóa 8 

1. Phải thuộc lòng hóa trị (trang 42 và 43 SGK Hóa 8) để lập công thức hóa học của các hợp chất bằng qui tắc đường chéo. 

2. Tìm được hóa trị của các nguyên tố có nhiều hóa trị. 

3. Viết được công thức hóa học của đơn chất. 

4. Tính được phân tử khối. 

5. Đổi được đơn vị đvC và gam 

6. Phân biệt được nguyên tử và phân tử.

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÓA 8 2018-2019

Câu 1: (5đ)

Bằng qui tắc đường chéo hãy lập CTHH của các hợp chất có thành phần nguyên tố gồm:

a/ Thủy ngân (II) và nhóm photphat                     b/ Kẽm và Oxi          

c/ Sắt (II) và Clo                                                        d/ Sắt (III) và Brom

e/ Nhôm và Flo                                                         f/ Natri và Lưu huỳnh (II)

g/ Kali và nhóm Hidroxit                                         h/ Liti và nhóm Nitrat

i/  Bạc và nhóm Sunfat                                           j/ Magiê và nhóm Cacbonat

Câu 2: (2đ)

Tính phân tử khối của các chất (a) và (b) ở trên câu 1. Và từ đó cho biết một phân tử các hợp chất đó nặng hơn hai phân tử hidro bao nhiêu lần?

Câu 3: (1đ)

a/ Cần lấy bao nhiêu phân tử oxi để có khối lượng bằng với khối lượng của 8 nguyên tử lưu huỳnh?

b/ Biết rằng 4 nguyên tử X nặng bằng 8 phân tử nitơ, hỏi X là nguyên tố nào?

Câu 4: (1đ)

Tính hóa trị của các nguyên tố Fe, Cu, Cr, Mn trong những hợp chất sau: FeSO4, CuCO3, CrCl3, Mn(OH)2

Câu 5: (1đ)

Ghi lại phương trình chữ của các phản ứng sau:

a/ Đồng màu đỏ khi bị đốt cháy trong bình khí oxi thì sẽ tạo thành đồng oxit có màu đen.

b/ Khí cacbonic gây hiệu ứng nhà kính là sản phẩm của quá trình đốt cháy than trong không khí.

Ôn tập kiểm tra giữa kì I 2020-2021 Hóa 9

1. Viết được các phản ứng của oxit, acid, base và muối. 2. Biết sử dụng bảng tính tan để xét điều kiện cho phản ứng xảy ra. 3. Vận dụng được tính chất của oxit, acid, base và muối để chọn thuốc thử nhận biết các chất. 4. Sử dụng và chuyển đổi được 5 công thức tính toán để làm bài toán tính trên phương trình hóa học.

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÓA 9 NĂM HỌC 2018 – 2019

Câu 1: (2,5đ)

Bằng phương trình hóa học hãy cho biết điểm giống nhau và khác nhau về hóa tính của 2 base sau: KOH và Fe(OH)2.

Câu 2: (3,5đ)

Có những chất sau: Ca(OH)2, CaCO3, Cu, Cu(OH)2, Na2CO3, NaCl, NaOH, ZnSO4, ZnCO3, HCl, BaCl2, K2SO4, K2S, Zn, Mg. Hãy chọn chất thích hợp điền vào mỗi phản ứng sau và cân bằng phương trình hóa học:

a/ .............................   -->(to)   CO2                 +          …

b/ …    +          H2SO4                     -->        CuSO4           +          …

c/ …    +          HNO3             -->       NaNO3           +          …

d/ …    +          NaOH            -->        Zn(OH)2         +          …

e/ …    +          FeSO4                        -->        FeCl2              +          …

f/ …     +          HCl               -->       KCl                 +          …

g/…     +          Al(NO3)3     -->        Al                    +          …

Câu 3: (1đ)

Hãy chọn 2 loại dung dịch khác nhau làm thuốc thử để nhận biết hai dung dịch đựng trong mổi lọ riêng biệt sau: dung dịch Na2CO3 và dung dịch NaNO3. Viết các phương trình phản ứng xảy ra trong quá trình nhận biết.

Câu 4: (3đ)

Nhúng một cây đinh sắt nặng 16,8 gam vào 100 ml dung dịch đồng sunfat 1M.

a/ Hãy mô tả hiện tượng khi cho cây đinh sắt vào dung dịch đồng sunfat.

b/ Sau khi phản ứng xong lấy cây đinh sắt ra rữa sạch và làm khô, hỏi cây đinh lúc đó nặng bao nhiêu gam?

c/ Tính khối lượng dung dịch acid clohidric 15% đã dùng để hòa tan hết cây đinh sắt lúc sau.Comments