ANH HÙNG CÁI THẾ - CÁI THẾ HÀO HIỆP - The Final Combat (1989) - Châu Tinh Trì - Tập 1Câu truyện bắt đầu bởi cuốn bí kíp Ngọc Nữ Thần Công, Cổ Diễm Phương (Ngô Mạnh Đạt) vì muốn xưng bá võ lâm (tuyệt thế cao thủ - làm thủ lĩnh các đại phái) đã ăn cấp và học môn võ tà đạo, phản lại sư môn (phái Vân Thương).

Cổ Phong (Em của Cổ Diễm Phương ) và Đoạn Hải vì muốn phá giải Ngọc nữ thần công của phản đồ Cổ Diễm Phương, lén ăn cắp bí cấp cổ truyền thất bại, Phong bị trục xuất sư môn. Hải thấy thẹn, nuôi dưỡng Đoạn Ngọc Lâu, con của Phong và dối xử còn tốt hơn con mình là Đoạn Phi.

Diễn viên:
Châu Tinh Trì – Đoạn Phi
Ngô Trấn Vũ – Đoạn Ngọc Lâu
Lưu Giang – Đoạn Hải
Ngô Mạnh Đạt – Cổ Diễm Dương / Cổ Phong
Lam Khiết Anh – Tuyết Nhạn
La Huệ Quyên – Lý Châu
Lý Lệ Lệ – Lý Kiều
Mai Tiểu Huệ – A Lan
Lý Hiển Minh – A Hoa
Quách Chính Hồng – A Tiêu
Quan Hải Sơn – Đổng Ngạo Văn
Cao Diệu Tư – vợ Cổ Phong
Lý Gia Hiền – A Yến
Trần Địch Khắc – Dương Sâm
Tăng Thủ Minh – A Bân
Lý Diệu Kính – A Huy
Trịnh Phiên Sinh – Chu Thừa Xương
Ngải Uy – Hàn Mộ Kỳ
Diệp Bích Vân – Xảo Nhi
Huỳnh Nhất Phi – Thiên Bằng
Cao Hùng – Nghê Định Sơn
Huỳnh Trạch Phong – Nghê Lập Bang
Hứa Thiệu Hùng – Tiễn Vạn Lý
Tăng Vỹ Minh – Thiên Quân
Hàn Tuấn – Lưu Cơ
Châu Cương – Triệu Bất Phàm
Vương Mẫn Minh – Triệu Hồng
Đỗ Lệ Sa – Hoàng Phủ Nhị Nương

Comments